نویسنده : ♫ Iraj ♫
تاریخ : سه‌شنبه ۸ آذر ۱۳٩٠
نظرات

السلام علیک یا ابا عبدالله


السلام علیک یا ابا عبدالله

السلام علیک یا ابا عبدالله

السلام علیک یا ابا عبدالله

السلام علیک یا ابا عبدالله

السلام علیک یا ابالفضل العباس ع

السلام علیک یا ابالفضل العباس ع

السلام علیک یا ابا عبدالله

السلام علیک یا زینب الکبری س

السلام علیک یا ابالفضل العباس ع

السلام علیک یا ابا عبدالله

السلام علیک یا ابا عبدالله

السلام علیک یا ابا عبدالله

السلام علیک یا ابا عبدالله

السلام علیک یا ابالفضل العباس ع

السلام علیک یا ابا عبدالله

السلام علیک یا ابالفضل العباس ع

السلام علیک یا ابا عبدالله

السلام علیک یا ابا عبدالله

السلام علیک یا ابا عبدالله

السلام علیک یا ابا عبدالله

السلام علیک یا ابا عبدالله
 
السلام علیک یا ابا عبدالله
 
السلام علیک یا ابا عبدالله

 
 
اگر پرسنـد از مـن زنـدگانی چیست ؟؟؟ خواهـم گفـت : همیشـه جستجو کردن جـهـان بهتــری را ، آرزو کـردن ........ الهـی یا بده آنچه را می خواهـم یا بگیـر آنچه را نمی خواهی !!!

♫ Iraj ♫