نویسنده : ♫ Iraj ♫
تاریخ : پنجشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۱
نظرات

http://ahange-del.persianblog.ir/

 
 
 
http://ahange-del.persianblog.ir/
 
 
 
 
http://ahange-del.persianblog.ir/
 
http://ahange-del.persianblog.ir/
 
http://ahange-del.persianblog.ir/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://ahange-del.persianblog.ir/
 
http://ahange-del.persianblog.ir/
 
http://ahange-del.persianblog.ir/
 
 
 

 
 
اگر پرسنـد از مـن زنـدگانی چیست ؟؟؟ خواهـم گفـت : همیشـه جستجو کردن جـهـان بهتــری را ، آرزو کـردن ........ الهـی یا بده آنچه را می خواهـم یا بگیـر آنچه را نمی خواهی !!!

♫ Iraj ♫