نویسنده : ♫ Iraj ♫
تاریخ : یکشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٠
نظرات


 برچسب‌ها: عکس متحرک, گل
 
 
اگر پرسنـد از مـن زنـدگانی چیست ؟؟؟ خواهـم گفـت : همیشـه جستجو کردن جـهـان بهتــری را ، آرزو کـردن ........ الهـی یا بده آنچه را می خواهـم یا بگیـر آنچه را نمی خواهی !!!

♫ Iraj ♫