نویسنده : ♫ Iraj ♫
تاریخ : شنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٠
نظرات

بیا  که  تا  نفسـی  هست ،  یار هـم  باشیـم

به  غنچـه های  محبـت ،  بهـار هـم  باشیـم

بیا به سـاز وفــا بانـگ عشــق ،  سـر بدهیـم

به  نام  مهـر و صفـا  سـازگار  هـم  باشیـم

به  شادمانی هـم  ، بانـگ  شـوق  بـرداریـم

چو لالـه ، لحظـه غـم ،  داغـدار هـم  باشیم

به یک قــرار نمـانـد جهان ،  فـریـب مخـور

بدین قرار ، بیا !!  بیا !! بی قـرار هم باشیم

چـرا  بـه  جــور بکـوشیـم  و دل  بیازاریـم

که  وقت  دیدن هــم ، شرمسار  هـم  باشیـم

سمند عمـر، شتابنده است و  فرصت ، تنـگ

بیا  که  تا  نفسی  هست ،  یار  هـم  باشیـم

مهدی سهیلی


 
 
اگر پرسنـد از مـن زنـدگانی چیست ؟؟؟ خواهـم گفـت : همیشـه جستجو کردن جـهـان بهتــری را ، آرزو کـردن ........ الهـی یا بده آنچه را می خواهـم یا بگیـر آنچه را نمی خواهی !!!

♫ Iraj ♫