نویسنده : ♫ Iraj ♫
تاریخ : یکشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۱
نظرات


نویسنده : ♫ Iraj ♫
تاریخ : پنجشنبه ٢٩ دی ۱۳٩٠
نظرات

السَّلام عَلَیْکَ یَا أبَا عَبْدِ الله الحسین (ع)


نویسنده : ♫ Iraj ♫
تاریخ : جمعه ٢ دی ۱۳٩٠
نظرات

مـن مست جانانم کی ترسـم از جان

          دریــای عطشانم  طوفانــم  طوفـان

هان وهان ای خصـم میـدان بشناسم

          مـن میــر و سـالار خوبان عبـاسـم

ز شـــراری  آتــــش  ســـوزانــــم

          غـــم  یـــاری  کـــرده  پـریشـانــم

چه  کنم  شـرم  از  لـب عطشانی

          شـده  خاری  بـر دل  و بـر جانــم

مـن مست جانانم کی ترسـم از جان

          دریــای عطشانم  طوفانــم  طوفـان

وای از تو مشک من دلخونم کردی

          دل خـون طفـلان محـزونــم کـردی

گــر شکستـــه شـاخـه ی دستــانــم

          شـده گـر خــون چشمـه ی چشمانـم

دل  فـــدای  دلبـــر  و  جــانـانــم

          جــان  فـــدای  خســرو  خـوبانــم

مـن مست جانانم کی ترسـم از جان

          دریــای عطشانم  طوفانــم  طوفـان

هان وهان ای خصـم میـدان بشناسم

          مـن میــر و سـالار خـوبان عبـاسـم

شهبازم  در ملک  عشـق  سلطانی

          میتازم مـن  بر هــر جـان  ظلمانی

مکـن  ای  لـب  شکـوه  زدستـانـم

          ببـــر  ای  دل  جـانــب  میــدانــم

یـــل  ایــن  میـــدانـم  و می دانـی

          کــه  حـریــف  جملــه  حـریفانــم

مـن مست جانانم کی ترسـم از جان

          دریــای عطشانم  طوفانــم  طوفـان

السلام علیک یا ابالفضل العباس ع


نویسنده : ♫ Iraj ♫
تاریخ : چهارشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩٢
نظرات

هر شب میخونم با شـور و نـوا ، کـربلا می خوام اباالفضل

هر شب میخونم با شـور و نـوا ، کـربلا می خوام اباالفضل

ذکــر سجــود نمــازم شــده ، کــربــلا مـی خـوام ابالفضـل

جــدائـی ام حــدی داره آقــا ، کـربــلا مـی خـوام ابالفضـل

ابالفضل کربلائیـم کن

               ابالفضل کربلائیـم کن

ابالفضل نینـوائیـم کن

               ابالفضل نینـوائیـم کن

نفـس نفسـم ذکـر کـربلاست ، کـربـلا مـی خـوام ابالفضل

نفـس نفسـم ذکـر کـربلاست ، کـربـلا مـی خـوام ابالفضل

عشق مـن فقط گنبـد طلاست ، کـربلا مـی خوام ابالفضل

قسمتـم بکـن تـا بیـام حــرم ، کــربــلا می خـوام ابالفضـل

قسمتـم بکـن تـا بیـام حـرم ، کــربــلا مـی خـوام ابالفضـل

جون و زندگیم نذر روضه هات ، کـربــلا می خـوام ابالفضل

ابالفضل کربلائیـم کن

               ابالفضل کربلائیـم کن

ابالفضل نینـوائیـم کن

               ابالفضل نینـوائیـم کن

 

(( یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین ))

بذار بیام دوباره کربلاتو ببینم

مرغ دلم هواتو کرده

هــوای کربلاتو کرده


نویسنده : ♫ Iraj ♫
تاریخ : دوشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٠
نظرات

السلام علیک یا ابا عبدالله


نویسنده : ♫ Iraj ♫
تاریخ : یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٠
نظرات

عباس دستانش را به زیر آب می برد .

نه نه !!!

اشتباه نکنید ، نه برای نوشیدن

بلکه برای صحبت !

ای آب تو را بنوشم ؟

آب موج می زند

التماس می کند

تمنا می کند

دلبری می کند

عباس تشنه ای !!!

فقط جرعه ای بنوش

و عباس می خندد !!!

ای آب

بهر چه اینگونه ملتمسی ؟

 مـن عبـاســم

من علمدار حسینم

من شیـر دشت کربلایم

من شاگرد علیم

 من جان جهانیانم

آب همچنان موج می زند

همچنان التماس می کند

ای بی خبران از چه روی می گویید

که عباس دست به زیر آب برد تا بنوشدش ؟؟؟

عباس قصد کرد

تا قیام قیامت

آب را بنده ی خود کند

آب را ملتمس خود کند

آب را از شرم آب کند

و هنوز هم

و همیشه

آب التماسش را می کند

عباس آب را ریخت و آبرویش را نریخت ...

 

السلام علیک یا ابالفضل العباس ع

السلام علیک یا ابا عبدالله

عـقـل گفتـــا بنـوش تشنــه لبــی

          عشــق گفتــا مگـر تــو بـی ادبی

عقل گفتا تنت به تاب و تب است

          عشق گفتا حسیــن تشنه لب است

السلام علیک یا ابا عبدالله


 
 
اگر پرسنـد از مـن زنـدگانی چیست ؟؟؟ خواهـم گفـت : همیشـه جستجو کردن جـهـان بهتــری را ، آرزو کـردن ........ الهـی یا بده آنچه را می خواهـم یا بگیـر آنچه را نمی خواهی !!!

♫ Iraj ♫