سلام بر محرم ...

شـــب اول محـــرم سینـــه زنـــت آرزوشـ ــه
با دستای یه پیر غلامت پیرهن سیـــاه بپوشه

تو کوچه هـــا با پرچـمت امیـــد به زندگی میاد
دوباره بوی نذری از روضه های خونگی میاد

سلام یر پرچم و علم
 
سلام بر شعر محتشم

سلام بر محــــــرم ...

دم هیئت هـــا با گریه میگه مـــادر تو زهـــرا
قبول باشه حسینی ها این عزاداریتون ایشالله

دوباره روضه رفتن ها بی ریاترین عمل شده
دوباره هـــر محلــه ای  پر علـــم و کتل شده

سلام بر کربلای تو
 
سلام بر نوکرای تو

سلام بــر محـــرم ...

 

 

/ 0 نظر / 65 بازدید