دلم میخواد ...

دلم  میخواد  دست  تـو  رو بگیـرم

                دلم  میخواد  تـوی  چشات  بمیــرم

دلم  میخواد عمرمـو  با  تـو  باشـم

               نگو یـه روز  بایـد  ازت  جـدا شـم

دلــم  میخـواد  کنــار  تــو  بشینـــم

               شـادی  رو  تـو  چشمای  تـو ببینــم

دلم میخواد عـزیـز  مـن  تـو  باشی

                همـدم و یــار و مونسـم  تــو  باشی

دلــم میخـواد  کنــار مــن  بمـونــی

                اینــو میتــونـی  از چشـام بخــونـی

دلـم میخـواد  عـاشـق  تـــو بمـونــم

                گـر چـه همــه  بهــم  بگــن دیوونـم

دلـم میخواد  تا  جون  دارم  بخونـم

                بگم دوستـت  دااارم عـزیـز جــونــم

دلـــم  میـخـواد  تمـــوم  زنـدگیـمـــو

                 بـه پـای  عشـق  پـاک  تـو  بریـزم

دلـم میخواد  باشـی  تــو  در کنـارم

                 تمــوم  بشــه  غصــه  و  انتظــارم

 

با من بمان که حضورت تبلور رویاست و اندیشه‌ات ارمغان روزهای خوش آینده است ...

/ 3 نظر / 4 بازدید
دل آرام

قربون دل توووو [ماچ] عزیزم این چیزا که در مقابل دل پاک و بی ریات ...[چشمک][قلب][گل]

دل آرام

دلم میخواهد از خدااااااا همیشه و همه جا فقط محبت و رحمت از اینجا تا عرش اعلی[قلب][قلب] ببخشید یک لحظه احساسم لطیف شد [زبان][قلب]

دل آرام

دلـــم میـخـواد تمـــوم زنـدگیـمـــو بـه پـای عشـق پـاک تـو بریـزم دلـم میخواد باشـی تــو در کنـارم تمــوم بشــه غصــه و انتظــارم [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]