/ 8 نظر / 27 بازدید
نسیم

ممنون از دعای منصفانه شما! [لبخند]

زهرا

سلام به روزم[چشمک][گل]

Rose

خداوند بی نهایت است. اما به قدر نیاز تو فرود می اید. به قدر ارزوی تو گسترده میشود. و به قدر ایمان تو کارگشا[گل] روحش شاد[گل]

مجهول خانم

روحش شاد.[ناراحت][افسوس]