25 خرداد ...

تولدم مبارک  25 //١٣۵٨ 
.
(روز جهانی گل)
.
هیچ می دونید اگه من ۲۵ خرداد به دنیا نمی آمدم چه افتاقی می افتاد؟!

 

 درست جواب دادین روز جهانی گل باید یه روز دیگه انتخاب می شد.از خود راضی

/ 0 نظر / 4 بازدید