راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست ...

تا ته  قصه  چه  پیدا  و  چه  پنهون  با  توام

.

          زیـر  آورِ  مصیبت  یا  کـه  بارون  با  توام

.

دل  به  دریـا  زدم  و کاری  به  دنیـا  ندارم

.

          تو سکوت سنگی  دنیا ، غـزل  خون  با  توام

 

هرچی تنهاتر بشی دنیا  تـو رو کمتر می خواد

.

          خودت اون وقت می بینی چقدر فراوون با توام

.

سخت گرفته  همه  دنیا  که  تو رو رهــا  کنم

.

          تو هجوم سختی ها  ببین  چه  آسـون  با  توام

 

تـو  زمستون  سیاه  و  سینـه  سـوزِ  روزگار

.

          سختِ باور، مثل  جنگل  تو  بهارون  با  توام

.

غرق موج  عشقتم  هر جا  بری  باهات  میام

.

          تو سکوت  برکه  و  خروش  کارون  با  توام

 

هرچی تنهاتر بشی دنیا  تـو رو کمتر می خواد

.

          خودت اون وقت می بینی چقدر فراوون با توام

.

سخت گرفته  همه  دنیا  که  تو رو رهــا  کنم

.

          تو هجوم سختی ها  ببین  چه  آسـون  با  توام

/ 5 نظر / 8 بازدید
دل آرام

تو هجوم سختی ها .. ببین چه آسـون با توام [پلک][لبخند]

دل آرام

چشم [خجالت] اونم با کمال میل [زبان][نیشخند]

بنده خدا

[گل]بقول گفتنی ها چشم در برابر چشم -میزان با اوست او در حسگر ما دروغ سنج گذاشته استاد بی نظیره .همه میگن دوس ات دارم دوس ات دارم باید ثابت بشه والا خدا هم در جواب فقط میگه دوس ات دارم همین این روزا کار ما شده عین همین .یادمه در اوج جونی برای معشوقه ام نامه نوشتم خواسم زیر نامه را به نشانه عشق و وفا با خون انگشت ام امضا کنم ولی کو جرعت نهایتا مجبور شدم با خودکار قرمز پای عهدمو امضا کنم و ازش بخوام بجا امضا قبول کنه آری برای اثباط عشق باید مرد عمل بود .البته این یه طرف قضیه هست موضوع می تونه گونه ی دیگه باشه شاید نظر تو و یا نظری اون یکی و شاید همه راس میگن چون حرف حرف خداست که در ما جاری میشود روزگارتان خوش