دریاچه مرده ...

خستـه شــدم  خستـه هــر چـی  درده

          آی رو دوش من درد هزار  تا  مرده

جنگ  با  ایـن همــه غــم  و غـریبی

          یکـی  بگــه  رســـم   کـدوم   نبـرده

بهـار  و  پاییــز  و  زمستـون  چیـه

          بـرگ  درخـت  مــن  همیشـه  زرده

وقتـی  زمـونه  رو  گرفتــه  از مــن

          دلـــم  دیگــه  دنبــال  چــی  بگــرده

هی دلخور از گریه مرد  پر از گریه

           بغض ترک  خورده  دریاچه  مـرده

با گریه جاری شو بازم  بهاری  شـو

           با درد خلوت کن از غـم شکایت کـن

هزار  تا  خورشید  واسه  ما  کمـه

           دنیـا  بـدون  عشــق  خیلـی  ســرده

بایـد  بسازه  و  بسـوزه   با  غــــم

           دلــی  کــه  بازیچـــه  داغ  و  درده

حتی به  خوابم  روز  خوش  ندیـدم

           بپرس از این چشا که  خواب  گـرده

منتظـــر  کـــدوم  خـوشــی  بمـــونم

           دنیا  مگه  چی  داشتـه  رو  نکـرده

هی دلخور از گریه مرد  پر از گریه

           بغض ترک  خورده  دریاچه  مـرده

با گریه جاری شو بازم  بهاری  شـو

           با درد خلوت کن از غـم  شکایت کـن

/ 1 نظر / 7 بازدید
دل آرام

آخه این شعرا چیه امشب میگذاری پسر خوب؟؟[منتظر] امشب ناسلامتی شب ارزوهاست[نگران] الان باید یک عالمه ارزوهای خوب خوب بیاد تو ذهنت[پلک] ارزوهای قشنگی که به امید اونها زندگی ات شیرین و گرم بشه[چشمک][گل] میدونی من چه آرزویی برات کردم؟ ... نگم بهتره [خجالت][زبان][نیشخند]