نیا به کام ماست اگر ...

 

دنیا به کام ماست  اگر  که  یار  هـم باشیم

هر لحظه به یاد  هم  و  مددکار  هم  باشیم

در سختـی و غـم و  در وقـت عیش و  طـرب

در  هر زمان مـن و  تـو  در کنار  هـم  باشیم

آری درست گفته اند  که  زنـدگـی  زیباسـت

لیکن اگر من و تـو یار و غمخوار هــم باشیـم

خـوش  لحظـــه ایسـت  وقــت  وصــال  یـــار

آندم که ما مشتاق  و  خواهان  هم  باشیم

گرم است بازار بی وفایی و بی مهری و جفا

باشد ز لطف حق تا ابد دوستدار هـم باشیم

حالا  که  عمر  می گذرد  چون  سحاب  تنـد

یا رب   کمک  کـن  کـه  مـا  رستگار  باشیم

دلها گرفته می شود ز محنت  و  جور  روزگار

اما  به  کام  ماست  اگر  یــار  هــم  باشیـم

/ 0 نظر / 6 بازدید