عباس یعنی ذکر طوفانی مهدی عج ...

مـن مست جانانم کی ترسـم از جان

          دریــای عطشانم  طوفانــم  طوفـان

هان وهان ای خصـم میـدان بشناسم

          مـن میــر و سـالار خوبان عبـاسـم

ز شـــراری  آتــــش  ســـوزانــــم

          غـــم  یـــاری  کـــرده  پـریشـانــم

چه  کنم  شـرم  از  لـب عطشانی

          شـده  خاری  بـر دل  و بـر جانــم

مـن مست جانانم کی ترسـم از جان

          دریــای عطشانم  طوفانــم  طوفـان

وای از تو مشک من دلخونم کردی

          دل خـون طفـلان محـزونــم کـردی

گــر شکستـــه شـاخـه ی دستــانــم

          شـده گـر خــون چشمـه ی چشمانـم

دل  فـــدای  دلبـــر  و  جــانـانــم

          جــان  فـــدای  خســرو  خـوبانــم

مـن مست جانانم کی ترسـم از جان

          دریــای عطشانم  طوفانــم  طوفـان

هان وهان ای خصـم میـدان بشناسم

          مـن میــر و سـالار خـوبان عبـاسـم

شهبازم  در ملک  عشـق  سلطانی

          میتازم مـن  بر هــر جـان  ظلمانی

مکـن  ای  لـب  شکـوه  زدستـانـم

          ببـــر  ای  دل  جـانــب  میــدانــم

یـــل  ایــن  میـــدانـم  و می دانـی

          کــه  حـریــف  جملــه  حـریفانــم

مـن مست جانانم کی ترسـم از جان

          دریــای عطشانم  طوفانــم  طوفـان

السلام علیک یا ابالفضل العباس ع

/ 0 نظر / 5 بازدید