شعر زیبایی از شیخ بهایی رحمه الله علیه ...

همه شب نماز خواندن،همه روز روزه رفتـن
هـمـه سالــه از پـی حـج سفــر حجـاز کـردن
          زمدینــه تا بـه کعبــه سـر و پـا بـرهنــه رفتـن
          دو لـب از بـرای لبیکــ  بـه گفتــه بـاز کـردن
شب جمعـه هـا نخفتـن ، به خــدای راز گفتـن
ز وجــود بـی نیــازش  طلـب  نیـــاز کــردن
          به  مساجـد  و  معابـد  همه  اعتکاف  کردن
          ز  ملاهـی  و  مناهی  همـه  احتـراز  کردن
به حضور قلـب  ذکـر خفی  و  جلی  گرفتن
طلــب  گشــایـش  کار  ز  کارسـاز  کــردن
          پی  طاعـت  الهــی  به  زمین  جبیـن  نهادن
          گه و گه به  آسمان ها  سر خود  فراز کردن
به  مبانی  طریقـت  به  خلـوص  راه  رفتـن
ز  مبـادی  حقیقـت  گـذر  از  مجـاز  کـردن
          به خدا  قسم  که  هـرگز  ثمرش  چنین نباشد
          که دل شکسته ای را  به  سـرور  شاد  کردن
به  خدا  قسم  که  کس  را  ثمر آنقدر نبخشد
که به  روی  مستمندی  در  بسته  باز  کردن
 "شیخ بهایی"
/ 37 نظر / 11 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دل.آرام

حرفهایت ، بوی دوستت دارم می دهد فكری برای چشم هایت بكن ...!

دل.آرام

ما در زمانه ای زندگی می‌کنیم که مردم آن عادت کره اند از همه چیز ننگ داشته باشند. ننگ از وجود خود، از خوشبخت بودن، از دوست داشتن! "آلبر کامو"

دل.آرام

دوست بدار آن هایی را که در زندگیت نقشی داشته اند ... نه آن هایی که برایــــــــــــت نقـــــــــــــش بــــــازی کــــــــــرده اند ...

دل.آرام

در جهان هرگز نشو مدیون احساس کسی ...............تا نباشد رایگان مهرت گروگان کسی گوهر خود را نزن بر سنگ هر ناقابلی .................صبر کن پیدا شود گوهرشناس قابلی

دل.آرام

زندگی به من آموخت... آدمها نه دروغ می گویند, نه زیر حرفشان می زنند...!! اگرچیزی می گویند صرفا " احساسشان " درهمان لحظه است...!! نباید رویش حساب کرد...!!!

دل.آرام

"دوستت دارم" را برای هر دویمان فرستادی ، هم من ، هم او ، ...........خیانت میکردی یا عدالت ؟

دل.آرام

من ، تو ، ما ، یادت هست ؟ تمام شد ! حالا : تو ، او ، شما ، من هم به سلامت !

دل آرام

دخترک رفت ولی زیر لب این را میگفت : ” او یقینا پی معشوق خودش می اید “ پسرک ماند ولی روی لبش زمزمه بود : ” مطمئنا که پشیمان شده برمیگردد “ عشق قربانی مظلوم ” غرور ” است هنوز . . .[گریه][ناراحت]

دل آرام

جای منع من دیوانه کمی فکر کنید موج دیوانه ی دریاست خدا رحم کند [گل]