روز پدر مبارک ...

پدر ای چراغ خونه! مرد دریا، مرد بارون

                                                    با تو زندگی یه باغه، بی تو سرده مثل زندون

هر چی دارم از تو دارم ، تو بهار آرزوها

                                                     هنوزم اگه نگیری، دستامو می افتم از پا . .

به یاد تمام پدر هایی که امروز در بین ما نیستند

اما خاطره  روز های حضورشان هرگز فراموش نخواهد شد ...

/ 0 نظر / 6 بازدید