عکسهای قدیمی و جدید از شهر زیبای اصفهان ...

میدان امام (نقش جهان سابق)

میدان امام (نقش جهان سابق)

میدان نقش جهان - اصفهان قدیم

مسجد شیخ لطف الله واقع در میدان امام اصفهان

میدان امام (نقش جهان سابق)

میدان امام (نقش جهان سابق)

میدان امام (نقش جهان سابق)

مسجد شیخ لطف الله در میدان امام اصفهان

میدان امام (نقش جهان سابق)

میدان نقش جهان از بالای عمارت عالی قاپو

عمارت عالی قاپو - اصفهان

میدان امام (نقش جهان سابق)

میدان امام - اصفهان

اصفهان

میدان نقش جهان

میدان امام (نقش جهان سابق)

کاخ چهل ستون - اصفهان

کاخ چهل ستون - اصفهان

کاخ چهل ستون - اصفهان

پل شهرستان - اصفهان

پل شهرستان - اصفهان

منارجنبان قدیم - اصفهان

منارجنبان - اصفهان

پل خواجو - اصفهان

پل خواجو - اصفهان

پل خواجو - اصفهان

پل خواجـــو - اصفهـان

پل خواجو - اصفهان

پل خواجو - اصفهان

زیر پل خواجــو - اصفهان

پل خواجو - اصفهان

پل مارنان - اصفهان

پل مارنان - اصفهان

پل مارنان - اصفهان

کوه آتشگاه اصفهان

کوه آتشگاه اصفهان

کوه آتشگاه - اصفهان

سی و سه پل - اصفهان

 

سی و سه پل - اصفهان

sio se pol

زنان در حال عبور از روی سی و سه پل زمان قاجار

کوه صفه - اصفهان

کوه و پارک کوهستانی صفه - اصفهان

باغ گلها - اصفهان

باغ گلها - اصفهان

باغ گلها - اصفهان

کاخ هشت بهشت - اصفهان

عمارت هشت بهشت - اصفهان

عمارت هشت بهشت - اصفهان

کلیسای وانک ، جلفا ، اصفهان

باغ پرندگان - اصفهان

باغ پرندگان - اصفهان

باغ پرندگان - اصفهان

پل جوبی - اصفهان

پل جوبی - اصفهان

 

بـا دیــده  شـوق  اصفهــان را  دیــدم 

          آثــار  قـشنــگ  بـاستــان  را  دیــدم

با نصف دگر، دگـر مـرا کاری نیست

         صد شکر که این نصف جهان را دیدم

 

/ 0 نظر / 4 بازدید