شاید این جمعه بیاید شاید ...

از دوری تــو غمیـن و نالان هستیـم

وز کرده خود کمی پشیمان هستیم

اصلیـت مـا را تــو  اگــر  می پـرسی

از کوفــه ولی مقیـم ایــران هستیـم

از جـور زمــانــه مــا شکـایــت داریــم

انـدازه کــوه و صخـره حـاجـت داریــم

ما مشکلمان گـرانــی و بیـکـاریسـت

آقــا بـه نبــودنــت کــه عــادت داریـــم

هر جمعه که شد بیا که ما منتظریـم

این هفتـه فقـط نیـا عروسی داریــم !

صـد موعظـه کـن ولی ز تسلیـم نگـو

از خمـس و زکـات و آل یـاسیـن نگــو

آقـا تـو بیـا ولـی فقـط با یـک شـرط !!!

از آنچه که مـا دوست نداریــم نگـو ...

السلام علیک یا اباصالح المهدی عج

مولای من :

من اصل انتظار تو را برده ام ز یاد

با انتظارهـای فـراوانـم از شما ...

اللهم عجل لولیک الفرج

/ 0 نظر / 19 بازدید