بعد از این خوب و بـدش باشد پای خودمان ...

بعد از این خوب و بـدش باشد پای خودمان

انتخابـی اسـت که کــردیــم بـرای خودمـان

این وآن هیچ مهم نیست که چه فکری بکنند

غــم نداریـم بـزرگ است خــدای خودمــان

بی خیال همــه با فلسفه اشان خـوش باشنـد

خودمـان  آیینــه  هستیـم  بـرای  خودمـان

ما دو رودیم  که  حالا  سره  دریا  داریم

دو مسافـر همـه در آب و هــوای  خودمان

احتیاجـی  بـه  در و دشـت  نـداریـم  اگـر

رو به هـم باز شـود پنجـره هـای خـودمـان

درد اگـر هسـت  بـرای دل هــم  میگـوییـم

در وجـود خودمـان هست  دوای  خودمان

دوست داریم که نفهمند ... بیـا بعـد از ایـن

خودمان  شعـر بخـوانیـم  بـرای  خودمـان

 

/ 3 نظر / 5 بازدید
دل آرام

[قلب][قلب] واقعا قشنگ و دلنشین بود[قلب][گل]

دل آرام

موج عشق تو اگر شعله به دل‌ها بكشد رود را از جگر كوه به دریا بكشد گیسوان تو شبیه‌است به شب اما نه شب كه اینقدر نباید به درازا بكشد خودشناسی قدم اول عاشق شدن است وای بر یوسف اگر ناز زلیخا نکشد عقل یكدل شده با عشق، فقط می‌ترسم هم به حاشا بكشد هم به تماشا بكشد زخمی كینه‌ی من این تو و این سینه‌ی من من خودم خواسته‌ام كار به اینجا بکشد یكی از ما دو نفر كشته به دست دگری‌ است وای اگر كار من و عشق به اینجا بكشد [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

دل آرام

پروردگارا: به خواب عزیزانم:آرامش به بیداریشان:آسایش به زندگیشان:عافیت به عشقشان:ثبات به مهرشان: وفا به عمرشان:عزت به رزقشان:بركت و به وجودشان:صحت،عطا بفرما. آمیــــــــــــــــــن[گل][گل][گل][گل][گل]