بخت اگر یار من شود چه شود ؟ (سروده حقیر) ...

بخت اگر یار من  شود  چه  شود ؟

           حاجتم اگر  روا  شـود  چه  شود ؟

قطـره  گر  به دریــا رسـد از  لطف

           چه زیان به او رسد مگر چه شود؟

گــر  نمائی  تــو  یا  محول الاحوال

          حال من  احسن از کرم چه شود ؟

گر کنی  یا مقلب القلوب و الابصار

          خانه دلم عمارت از کرم چه شود ؟

روزگارم  اگر که بـه شود  چه  شود؟

          شام تارم اگر شود سحر چه شود؟

 غمم از دل اگر برون کنی چه شود ؟

                   خاطرم گر تو  شاد کنی  جه شود ؟          

دولتم  اگر  دهی  و  کنی  شاد مرا

          چه زیان مگر رسد تو را ؟ چه شود ؟

گـر  رهـا  کنـی  تـو  مـــرا  از  غـــم

          شـاد  سازی  دل  مــرا  چه  شود ؟

ملک  تو  بی حد  و  خزائنت  بسیار

         گر ببخشی و کرم  کنی  چه  شود؟

دســت  تـــو  بــود  فـــوق ایـدیهــم

          گر بگیری تو  دست  مرا چه شود ؟

تــو  که  یار  و  غیـاث  مستغیثینی

         گر به فریاد مـن  رسی  چه  شود ؟

حق اگر نگهدار من  شود چه  شود؟

          بخت اگر یار  من  شود  چه  شود ؟

/ 10 نظر / 12 بازدید
نسیم

امشب ؛ از هر کجای این دنیای بزرگ که در بزنی صاحبخانه برای استقبال می آید با طبقی از آرزوهایی کــه می خواهی پس از بزرگ ، چیزهای کوچک نخواهیم . . .[گل]

دل.آرام

شب هایم با دلتنگی سپری می شود. هر چه می گردم بیشتر خسته می شوم... اما صدایم را به گوش کسی نمی رسانم... هر روز شکستگی دلم بیشتر آبـــــم می کنـــــد... با انبوه بغـــــض ها چه کنـــــــــــــم؟!... دیگر حتی برای خـــــــدا هم سکوت خواهم کــــرد!!!

دل.آرام

حالمان بد نیست غم کم می خوریم کم که نه، هرروز کم کم می خوریم آب می خواهم سرابم می دهند عشق می ورزم عذابم می دهند.. خود نمی دانم کجا رفتم به خواب از چه بیدارم نکردی آفتاب؟

نسیم

تا تا چند روز دیگه امسالم تموم می شه ؛ خوب یا بد ، تلخ یا شیرین ، سخت یا آسون ! ولی از اون گذشته ، سر سفره های هفت سینتون موقع تحویل سال ، در حال خوندن دعا برای ما هام دعا كنید .[گل]

دل.آرام

حتی اگر دیدن تو برام بشه خیلی محال مهم اینه دوست دارم فاصله ها را بی خیال [زبان]

دل.آرام

گــر نمائی تــو یا محول الاحوال حال من احسن از کرم چه شود ؟ واقعا شعر قشنگیه عزیزم [دست][دست][ماچ]

farnoosh

jaleb bud[چشمک]

نسیم

با بهترین آرزوها روز آتش زدن بدیهای درون پریدن از سختی ها و موانع و روشن کردن مهر و محبت مبارک. . .[گل]

قصه گیسو

درودبر شما سروده تان قشنگ بودودارای رازو نیاز زیبا .اما در قافیه مشکل داردچون «اگر چه شود »ردیف می باشدوشعر فاقد قافیه است برایتان ارزوی موفقیت می کنم وامیدوارم در اینده شاهد سروده های زیباتری از شما باشیم ایام به کامتان

صبا

چه شووووووود [لبخند] بهار مبارک