تولدت مبارک عزیزم ...

  

چـه  لطیـف  است  حـس  آغـازی  دوبـاره ،

و چه زیباست رسیدن دوباره به روز زیبای آغاز تنفس ...

و چه  اندازه  عجیـب  اسـت ،  روز  ابتـدای  بـودن !

و چـه  انـدازه  شیـریـن  اسـت  امـروز ...  

روز  میـــلاد ... روز تــو !

روزی  کــه  تــو  آغــاز  شــدی !.

 

 تولدت مبارک

 انشاءالله صد ساله بشی عزیزم و به همه آرزو های قشنگت برسی

/ 4 نظر / 29 بازدید
دل آرام

[خجالت] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [خجالت][گل]

دل آرام

می اندیشم به نگاهت[پلک] که تمامی جان و روانم را به ترنم و تمنا وا می دارد می اندیشم به انگشتانت[پلک] که بی پرده ساز عشق مرا در تمامی پرده ها می نوازد و اکنون می اندیشم به دستانت[پلک] که چه سبک و آشنا با راه و رمز های عشق آرام و داغ و تند چون شراب و گردباد و سیلاب مرا در بر میگیرد[قلب] و غم هایم را می تکاند و بیخیالی می کارد حرف دیگه ای نیست ... فقط بدان كه نیلوفرانه دوستت می دارم نه مانند مردمانی كه دوست داشتن را به عادتی به ارث برده اند و با طعم غریزه نشخوار می كنند[نگران] من درست مثل خودم هنوز و همیشه دوستت می دارم[قلب][ماچ][گل]

وروجک

امیدوارم............................................[نگران]

پرتو

سلام... تولد کی بوده؟؟؟