هواتو کردم ...

هواتــو کردم من حیرون تـــو این روزا هواتــو کردم
دلم میخوادت میخوام بیام تو آسمون دورت بگردمهوایی میشم همون روزا که میبینم هوامــو داری
میخوام بدونم تاکی میخوای ببینی و به روم نیاریدلمو دســـت تـــــو دادم من دلتنــــگ احساسی
نمیذاری که تنها شم تو رو من خیلــی حساسیدلمــــو دست تــــو دادم دلمــــو آسمــــونـــی کن
همیشه مهــربـــون بودی دوبـــاره مهربـونـــی کنچه روزا حالمـــو  دیدی ، چه شبایی که رسیــدی
تــ ــو صــ ـــدای دل تنهـــ ــای منــ ـــو شنیــ ــدی

 

تــو که دردامو میدونی ، تــــو که چشمامو میخونی
 بــــ ـده بــــازم بــــه دل مــ ــن یــــه نشــــونــ ـــی

 

 

 

/ 0 نظر / 52 بازدید