میلاد مسعود امام رضا ع مبارک ...

ای قبـــلـــه اربـــاب وفـــــــا  ادرکـــنــــی

          ای معـــدن تسلیـــــم و  رضـــــا  ادرکنـــی

ای شمس شمـوس و  خسـرو  خطه  طوس

          ای شـــاه ملقــــب بــه  رضــــا  ادرکنـــــی

میلاد پربرکت و فرخنده امام رضا علیه السلام مبارک

 

/ 0 نظر / 6 بازدید