# امام_رضا_ع

میلاد مسعود امام رضا ع مبارک ...

ای قبـــلـــه اربـــاب وفـــــــا  ادرکـــنــــی           ای معـــدن تسلیـــــم و  رضـــــا  ادرکنـــی ای شمس شمـوس و  خسـرو  خطه  طوس           ای شـــاه ملقــــب ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 9 بازدید