سقای تشنه لب ...

عباس دستانش را به زیر آب می برد .

نه نه !!!

اشتباه نکنید ، نه برای نوشیدن

بلکه برای صحبت !

ای آب تو را بنوشم ؟

آب موج می زند

التماس می کند

تمنا می کند

دلبری می کند

عباس تشنه ای !!!

فقط جرعه ای بنوش

و عباس می خندد !!!

ای آب

بهر چه اینگونه ملتمسی ؟

 مـن عبـاســم

من علمدار حسینم

من شیـر دشت کربلایم

من شاگرد علیم

 من جان جهانیانم

آب همچنان موج می زند

همچنان التماس می کند

ای بی خبران از چه روی می گویید

که عباس دست به زیر آب برد تا بنوشدش ؟؟؟

عباس قصد کرد

تا قیام قیامت

آب را بنده ی خود کند

آب را ملتمس خود کند

آب را از شرم آب کند

و هنوز هم

و همیشه

آب التماسش را می کند

عباس آب را ریخت و آبرویش را نریخت ...

 

السلام علیک یا ابالفضل العباس ع

السلام علیک یا ابا عبدالله

عـقـل گفتـــا بنـوش تشنــه لبــی

          عشــق گفتــا مگـر تــو بـی ادبی

عقل گفتا تنت به تاب و تب است

          عشق گفتا حسیــن تشنه لب است

السلام علیک یا ابا عبدالله

/ 0 نظر / 5 بازدید