سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام تسلیت باد ...

امام جعفر صادق (ع) فرمودند :

شیطان گفته  همه  مردم  در قبضه  حکومت  من هستند  جـز پنج کس :

1. کسی  که  با  نیت  صحیـح  در  هـر  کاری  بر  خــدا  تـوکل  کنـد.

2. آنکه  شبانه روز به  هنگام  ثواب  و  خطا  بسیـار  یاد  خــدا  باشـد.

3. کسی  که هر  چه  برای  خود  می پسندد  برای  دیگران  هم  بپسندد.

4. آنکـه  بـه  هنگام  مصیبت  صبـر  کنــد .

5.کسـی  که  بـه  قسمت  الهــی  راضـی  باشـد  و غـم  روزی  نخـورد.

نصایح  صفحه  225

 

/ 0 نظر / 4 بازدید