میلاد مسعود امام سجاد علیه السلام مبارک ...

ایام  نشــاط  و  شــور امــت  آمــد

.

هنگام  سرور  و اخذ  حاجت  آمـد 

.

 روز سـه و چهار و پنج  ماه شعبـان  

.

ازجانب حق سه  پیک  رحمت  آمد 

.

  میلاد حسین است و ابوالفضل و علی   

.

 یعنی  که  سـه  منشأ  سعادت  آمــد 

.

آن  مـاه  که  ماه  حاجتش  میخوانند 

.

 ما  بین  دو  خورشیــد  امامت  آمــد  

.

نـــور ابـــدی و  ازلـــی  می آیـــــد

.

بــر عـالــم  ایجـاد  ولـی  می آیـــــد

.

مجموعه حسن و عشـق وایثار و کرم 

.

یعنـی کــه حسیــن بــن علــی می آیــد

 

عـاشقـان  مـژده  شـب  میــلاد  شـد

.

دل  گــدای  حضــرت  سجــاد  شــد

.

بار  دیگر  حیدر  از  خیبــر  رسیـد

.

آبــروی  مسجــد  و  مـنبــر  رسیــد

امشب که  در  بهشت  وا  می گردد

.

هـر  درد  نگفتنــی  دوا  مـی گـردد

.

از  یمــن  ولادت   امــام   سجـــاد

.

حاجات  دل  خستـه  روا  می گردد

.

پنجم شعبان ، میلاد زینت عابدان ، حضرت امام سجاد (‎ع)  مبارک باد.

/ 0 نظر / 4 بازدید