ای پادشــه خـوبــان داد از غـــم تنهــایــی ...

ای پادشــه خـوبــان داد از غـــم تنهــایــی

          دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی

دایـم گــل ایـن بستـان شــاداب نمـی مـانــد

          دریاب  ضعیفـان  را  در وقــت  توانـایـی

 

دلم گرفته از همه ...

/ 0 نظر / 4 بازدید